Om oss

Om senteret

Hvem er vi:

Haskoll Kafé og Aktivitetsenter er et dagsenter tilknyttet virksomheten «Mangfold og mestring» i Lier kommune. Vi er åpent på hverdager fra 09.00 - 15.00, og annenhver lørdag, 14.00 - 18.00. Vi er et tilbud for innbyggere i Lier, som har psykiske helseutfordringer. Dette er et rusfritt tilbud, så du har ikke anledning til å komme hit hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vi er fem ansatte på Haskoll og daglig er det ca. 25 brukere her.

 

Hva tilbyr vi:

Vi har egen kafe som selger lunsj til selvkost. Vi tilbyr et hyggelig, sosialt fellesskap og har ulike gruppetilbud; ballspill, turgrupper, yoga, mindfulness, allsang, håndarbeid, og mye annet.

Det er mulighet for kortspill, sjakk, tv-spill, eller bare prate sammen. Vi samarbeider tett med Frisklivssentralen i Lier, blant annet om aktivitetstilbudet «Aktiv på dagtid»

Vi har fokus på mestring og ressurser, og vi følger modellen «ABC for mental sunnhet», der fokus er på aktivitet, tilhørighet, engasjement og mening i tilværelsen.

Ta deg en rundtur på vår hjemmeside og studer tilbudene våre.

 

Hvordan komme i kontakt med oss:

Vi vil gjerne ha en samtale med deg før du begynner å bruke Haskoll, slik at vi får gitt deg litt informasjon, og at vi får vite litt om hvem du er. Ring oss på: 469 42 207.  Avdelingsleder er Rune Eriksen og kan nåes på  930 44 153, eller bare kom innom på Haskollveien 101. Tilbudet er gratis, men du må betale for mat og drikke.


Du trenger ikke vedtak fra kommunen.

Haskoll kafé og aktivitetssenter

Haskollveien 101, 3403 Lier

rune.eriksen@lier.kommune.no

469 42 207